Steun dit project

Voor de realisatie van het Stolpersteine- en educatieproject zijn wij helaas geheel afhankelijk van giften en donaties. Zonder uw steun en uw financiële bijdragen kunnen deze projecten geen doorgang vinden.

De kosten voor de productie en het leggen van een Stolpersteine bedragen € 150,- per herdenkingssteen. De doelstelling van onze stichting is om in totaal 166 Stolpersteine te plaatsen, ongeacht of deze herdenkingsstenen wel of niet worden gefinancierd door de nabestaanden.

Ook voor de educatieprojecten is uw financiële steun hard nodig. Als stichting willen wij elk jaar een educatief programma aanbieden aan alle basisscholen en het voortgezet onderwijs.

Giften en sponsoring

Wij staan open voor ieder initiatief tot ondersteuning. Wilt u persoonlijk, als bedrijf of als organisatie een klein of groter bedrag bijdragen, dan is dat zeer welkom. Een bijzondere manier van meedoen bestaat uit het adopteren van één of meer steentjes.
Giften kunnen worden overgemaakt op ING-banknummer: NL03 INGB 0008 6447 03 t.n.v. stichting Stolpersteine Schiedam.

Vriend worden van Stichting Stolpersteine Schiedam

Door vriend te worden van Stolpersteine Schiedam steunt u de stichting en haar activiteiten. Vriend worden kan al vanaf € 5.00. Wordt vriend een maak uw bedrag over op bovenstaand bankrekeningnummer.

ANBI-status

De Stichting Stolpersteine Schiedam heeft de culturele ANBI-status verworven, wat betekent dat giften voor 125% aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
Voor verdere informatie over fiscale giftenaftrek verwijzen wij u o.m. naar de website van de belastingdienst.