Stiltemoment en wandeling langs Stolpersteine op 16 september 2023

Op initiatief van de Ambassade van Vrede – Schiedam staat het stiltemoment op zaterdag 16 september, aan het begin van de Vredesweek, ook in het teken van de Stolpersteine, de herinneringsstenen voor slachtoffers van het naziregime.

Rond 11.00 uur zal burgemeester Jules Bijl de vlag van de Vredesweek hijsen aan één van de vlaggenmasten bij de ruïne aan de Broersvest. Aan deze ceremonie wordt meegewerkt door drie slagwerkers van de Jeugd Rijnmond Band. Zij begeleiden de deelnemers van de stiltekring vervolgens langs het Stadserf naar de Kloosterplaats. Daar wordt tussen 11.30 uur en 12.00 uur een stiltekring gevormd. Hieraan wordt meegewerkt door de Raad van Kerken – Schiedam. De drie slagwerkers geven het sein tot de tien minuten stilte en zij sluiten het stiltemoment ook weer af. Daarna wordt een speciaal voor deze dag geschreven gedicht over vrede voorgedragen door stadsdichter Jarle Lourens. Met het hijsen van de vlag, de tien minuten stilte en het gedicht wordt aandacht gevraagd voor de vrede.

Vanaf ongeveer 12.00 uur worden deelnemers uitgenodigd, door vrijwilligers van de Stichting Stolpersteine Schiedam, om mee te wandelen langs diverse Stolpersteine in het centrum van Schiedam. Stolpersteine worden in de stoep gemetseld om te herinneren aan de bewoners die daar voor het laatst in vrijheid hebben gewoond, voordat zij slachtoffer werden van (vervolging door) het naziregime. Op enkele locaties wordt iets verteld over het leven van de gedeporteerden. Er is een mogelijkheid om bloemen te leggen. Rond 13.00 uur wordt deze wandeling afgerond en keren de deelnemers terug naar Kloosterplaats of Stadserf. Deelname is gratis.

De Stolpersteine moeten geregeld gepoetst worden. Dit jaar begint de poetsactie op 17 september. Indien u wilt helpen poetsen, dan kunt u informatie vinden en/of u opgeven via info@stolpersteineschiedam.nl of bellen naar 06 5103 9616.