Lelijke actie = mooie reactie!

Het stelen van de Stolperstein voor Abraham Bobbe, van de Rotterdamsedijk, heeft geleid tot vele verontwaardigde reacties van betrokken Schiedammers en niet-Schiedammers. De verontwaardiging was groot, bij omwonenden, bij actieve bewoners van Oost, gemeente, politie enzovoorts. Het bericht op facebook is vele duizenden keren gelezen en gedeeld.

Er is zelfs een heuse inzameling gehouden en het resultaat ervan is boven elke verwachting. Met de opbrengst van de inzameling door en voor bewoners van Oost is meer dan genoeg geld opgehaald om een nieuwe Stolperstein voor Abraham Bobbe te kunnen betalen. We hadden al een spoedbestelling bij Gunther Demnig geplaatst maar door al deze giften kunnen we ons werk voortzetten. Hopelijk is er snel een vervangende struikelsteen gereed en kunnen we die opnieuw laten inmetselen.

Er was niet alleen de inzamelactie door en voor Oost, georganiseerd door
Natascha Visser en Jeannette Nieuwenhuizen (opbrengst € 240); ook diverse
andere Schiedammers hebben geld op de rekening van de stichting gestort. Het bestuur is iedereen die heeft bijgedragen aan deze reactie zeer dankbaar. We kunnen het nauwelijks geloven!

Eerlijk gezegd: er is hierdoor een veelvoud binnengekomen van wat we nodig hebben voor de spoedbestelling. Dat maakt het mogelijk om met een gerust hart de volgende serie Stolpersteine voor de onthulling op 14 mei 2020 te bestellen. Er is nu een financieel buffertje. En dat is nodig want…

Wanneer er geen nabestaanden zijn, of wel nabestaanden maar die zijn niet in staat om de steen of stenen van omgebrachte of omgekomen familieleden volledig te bekostigen, dan gaan we op zoek naar giften, subsidies en garanties. Voor de onthulling in 2020 zijn 19 Stolpersteine besteld. Wie aan de laatste ceremonie voor de Joodse slachtoffers financieel wil bijdragen, kan dat doen door een bedrag te storten op onze bankrekening:


NL03 INGB 0008 6447 03 t.n.v. Stichting Stolpersteine Schiedam De stichting heeft de culturele ANBI-status dus uw giften zijn voor 125% fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.


Het werk van de stichting is niet over wanneer we in mei 2020 de laatste
Stolpersteine voor Joodse slachtoffers plaatsen. Er zijn nog meer Schiedammers die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord. En die ter nagedachtenis een struikelsteen verdienen om nooit te worden vergeten. In het jaar waarin we 75 jaar bevrijding vieren zullen we bekend maken hoe voor deze Schiedammers Stolpersteine kunnen worden aangevraagd.


En ook als alle Stolpersteine in Schiedam geplaatst zijn, is er altijd het
educatieve werk. In mei en/of juni komt er een indrukwekkende tentoonstelling naar Schiedam; we zijn daarover in overleg met de gemeente Schiedam die ons initiatief daartoe van harte ondersteunt.

Volg het nieuws op onze website. En steun ons, als het kan ook financieel!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.