Nieuwsbrief maart/april 2019

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur van de stichting Stolpersteine Schiedam onze vrienden, donateurs en andere betrokkenen actief informatie verschaffen, over de activiteiten van de stichting. Deze keer aandacht voor twee succesvolle activiteiten en de aankondiging van twee aanstaande evenementen. Op de website staat ook een impressie van het bezoek aan Auschwitz; het bestuur is ook op excursie geweest naar Kamp Vught.

plaat 1Di Gojim

Op 16 oktober 2018 vonden in de zaal van Ruimte In Beweging twee goedbezochte educatieve voorstellingen plaats voor het basisonderwijs; de groepen 8 van vier basisscholen waren onder de indruk van de voorstelling en hebben volop meegedaan aan de dialoog na afloop van de voorstelling.
Er waren leerlingen van de Sint Willibrordusschool, het IKC Kethel, IBS Ababil en OBS De Taaltuin. De laatstgenoemde school had eerst nog een wandeling gemaakt langs de Stolpersteine op de Hoogstraat. Voor het schooljaar 2019/2020 gaan we zeker door met dergelijke activiteiten voor het basisonderwijs.

Knipsel

 

Internationale Poetsactie

Het was hartverwarmend om zoveel deelnemers te treffen uit de wijk Oost waar de Buur(t)meisjes enthousiast hadden gereageerd op onze oproep om op zondag 23 september 2018 alle Stolpersteine schoon te maken en glimmend te poetsen. Weet u nog wat hoeveel regen er die dag is gevallen?! Dat zijn overigens niet de goede omstandigheden om messing te poetsen dus het kan zijn dat niet alle Stolpersteine er genoeg van opgeknapt zijn; voortaan rekenen we op mooi en droog weer! Het maakt de prestatie van de poetsers er alleen maar indrukwekkender op dat ze zijn doorgegaan!

En in West hadden ze het slechte weer niet afgewacht en waren ze al eerder dan 23 september begonnen, met professionele apparatuur!
Voor 2019 denken we aan een vervolg. En wellicht gaan we ook bewoners, basisscholen, jeugdverenigingen zoals de scouting en anderen in de loop van 2019 benaderen om een steen te adopteren, om bij te houden. Natuurlijk willen we op maandag 23 september 2019 weer meedoen aan de internationale poetsactie (maar alvast in het weekend ervoor echt poetsen?). We houden u op de hoogte! En als u nu al een steen wil adopteren om te poetsen, dan horen we dat graag van u. Op de website kunt u ook vinden hoe de Stolpersteine het best kunnen worden schoongemaakt.

plaat 3In Amsterdam draait al enige jaren een bijzonder project om leerlingen van het basisonderwijs in contact te brengen met bewoners die de

Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en daarover willen vertellen. Twee bestuursleden hadden -nog vóór ze bestuurslid waren- al kennisgenomen van dat project en waren aanwezig toen er door de leerlingen, ter gelegenheid van de viering van 5 mei enkele jaren geleden, al wandelend door een Amsterdamse buurt, op een kistje staand presentaties werden gehouden, op de plekken waar de geïnterviewde bewoners in de oorlog hadden gewoond.

plaat 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat project kan nu ook in andere gemeenten worden gestart en de stichting Stolpersteine Schiedam stond vooraan om dat voor een basisschool in Schiedam mede te mogen organiseren: de Singelschool in Oost! We zijn nu op zoek naar Schiedammers die over hun leven tijdens WO2 in Schiedam geïnterviewd willen worden.

Heeft u suggesties of wilt u zelf deelnemen?

Geef het aan ons door:  info@stolpersteineschiedam.nl . Rob Holmer is de projectleider (06 4617 3853).

Steenonthulling in 2019

We zijn begonnen met het organiseren van de steenonthulling in 2019: de keuze is gevallen op 14 mei 2019. Er wordt gewerkt aan een goede route door West en Zuid en er is en wordt gezocht naar nabestaanden om hen te informeren en uit te kunnen nodigen. We verwachten dat de
steenonthulling ook in 2019 net zo indrukwekkend en ontroerend zal zijn als die van 2018 (zie foto’s).
Knipsel 6

 

 

Knipsel 5

 

 

 

 

 

 

Er is ook een teleurstelling te melden: het is niet gelukt om alle veertig stenen, voor de laatste groep joodse slachtoffers, op tijd geleverd te krijgen. Het kunstproject van Gunther Demnig is zo’n groot internationaal succes dat de grenzen van de ambachtelijke productie bereikt zijn. Dus: er zullen op korte termijn twintig struikelstenen worden geleverd, door Irado vakkundig geplaatst worden (wat een kanjers zijn dat toch!) en op 14 mei 2019 worden onthuld. De laatste twintig stenen worden aan het eind van 2019 geleverd. Alle ons bekende nabestaanden zijn/worden geïnformeerd over welke 20 stenen er nu worden geleverd en geplaatst en welke 20 stenen later worden geleverd. Zodra levering van die laatste stenen 100% zeker is, zullen we de datum voor die onthulling bekend maken. Overigens zijn uw financiële bijdragen nog steeds welkom. Per struikelsteenonthulling is een bijdrage van € 150,– noodzakelijk. Gelukkig zijn er al diverse giften gestort en aardig wat

toezeggingen gedaan, voor stenen of voor de educatieve projecten, maar donaties zijn nog altijd welkom!
Knipsel 7

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan de sponsoren!

De stichting Stolpersteine Schiedam is geheel afhankelijk van giften en donaties, en van subsidies voor projecten. Op dit moment worden de activiteiten van de stichting mogelijk gemaakt door bijdragen van de volgende instanties: de Gemeente Schiedam, het De Groot
Fonds, het Fonds Schiedam Vlaardingen, Monuta en het Deltapoort Donatiefonds. En daarnaast zijn er betrokken inwoners van Schiedam, maar ook van buiten de stad, en natuurlijk de nabestaanden die ons financieel steunen. Dat is een woord van dank absoluut waard! Wij hopen dat u in 2019 ook weer aan de stichting denkt!

Het bestuur van de stichting Stolpersteine Schiedam, Maart/april 2019
website: www.stolpersteineschiedam.nl
emailadres: info@stolpersteineschiedam.nl
bankrekening: NL03 INGB 0008 6447 03 t.n.v. stichting Stolpersteine Schiedam
(de stichting heeft de ANBI-status dus giften zijn voor 125% fiscaal aftrekbaar).

Knipsel 8

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.