Burgemeester Cor Lamers noemt Stolpersteine in zijn toespraak bij de Dodenherdenking op 4 mei 2017 op de Plantage te Schiedam.

18.dodenherdenking_burgemeester

“Dames en heren, jongens en meisjes,

Vandaag herdenken we alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in het Koninkrijk der Nederlanden, of elders in de wereld, zijn omgekomen. Omgekomen in oorlogen of bij vredesoperaties, actief voor ons land.

Door hier aanwezig te zijn, de vlag halfstok te hangen, of elders stil te staan bij de slachtoffers laten wij zien dat de offers die mensen brengen voor vrijheid niet vergeten worden. Dat de miljoenen mensen die zijn vermoord in de Tweede Wereldoorlog, enkel om wie zij waren, niet in de stilte verdwijnen. Dat de duizenden die na die oorlog vielen een eerbetoon krijgen dat zij verdienen. Maar ook dat wij de overlevenden en nabestaanden die de littekens dragen bijstaan. Wij staan  daarom stil bij hen die vielen voor onze vrijheid.

Op die manier geef je vrijheid door. Dat is ook het meerjaren-thema van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
Dat is nodig, omdat het niet vanzelfsprekend is in vrijheid te leven. Op dagen als vandaag doen wij dat vooral in symbolische zin. Door aan generaties die in vrijheid leven te laten zien dat dat niet vanzelfsprekend is.

Maar we kunnen vrijheid ook doorgeven door vrijheid te bieden.
Mensen respecteren en elkaar laten zijn wie we zijn. Ondanks religie of geaardheid. Pas dan leef je in vrijheid in een vrij land.

Het is wrang te merken dat de lessen uit het verleden, die zoveel onschuldigen het leven kostten, nog altijd niet geleerd zijn. De brandhaarden in de wereld, die eerst ver weg leken, zijn brandhaarden dichtbij geworden. In deze tijden, waarin vrijheden onder druk staan, waarin onze waarden worden aangevallen, is het belangrijk ons niet tegen elkaar op te laten zetten. We moeten juist solidair met elkaar zijn. Waar tweestrijd wordt geprobeerd te zaaien, eenheid te laten opbloeien.

Natuurlijk kan het zijn dat iemand een andere mening heeft die botst met de jouwe. Je kunt het er hartgrondig mee oneens zijn. Juist de vrijheid geven om die mening te mogen hebben geeft de mogelijkheid om jouw mening tegenover die van anderen te stellen. Dat is een kernwaarde in Nederland die we koesteren. Goed naar elkaar luisteren is essentieel. Net als te accepteren dat we niet allemaal hetzelfde zijn, maar dat wij wel in een wereld leven waar wij dingen kunnen zeggen en tolerant zijn naar elkaar. Het is van grote waarde altijd met elkaar in gesprek te blijven, de dialoog te voeren. Met woorden, niet met wapens. Niemand heeft het recht anderen op deze manier het zwijgen op te leggen omdat zij het ergens niet mee eens zijn of omdat iemand anders is. Dat is de haat die wij zagen in de Tweede Wereldoorlog, dat is de haat die wij nu helaas zien. Wij maken ons sterk door vrijheid door te geven. Als stad en als individu. Daar moeten we samen aan blijven werken, die verworvenheid in een vrij Nederland. Daar blijven we voor opkomen, ook vandaag.

werken, die verworvenheid in een vrij Nederland. Daar blijven we voor opkomen, ook vandaag.

Dames en heren, jongens en meisjes,

Als conflicten dichtbij komen zijn het niet meer verhalen uit de geschiedenis of ‘van horen zeggen’ of van ergens ‘ver weg’. De gruwelijkheden krijgen een gezicht en komen dichtbij. Het is iets waar velen al sinds de Tweede Wereldoorlog mee leven. Op de Erehof in Schiedam liggen 30 Schiedamse slachtoffers, overal in Schiedam liggen Stolpersteinen voor de huizen waar Schiedamse Joden zijn weggevoerd. Nabestaanden en overlevenden hebben herinneringen. Het zijn dan niet alleen maar verhalen uit de geschiedenisboeken, het zijn namen van mensen die het slachtoffer werden van haat. Die nooit meer in vrijheid verder hebben kunnen leven. Die nog altijd worden gemist door de mensen die hen liefhebben.
Zij hebben allen hun eigen verhaal. Zij zijn het gezicht van een ongelooflijk onrecht. Zij laten zien dat vrijheid niet vanzelfsprekend is. En nu, nu wij in deze tijd ook met terreur te maken hebben, met slachtoffers en zij die daarvoor vluchten, zien wij nog meer gezichten. Vluchtelingen die wij niet meer alleen op tv zien, maar soms onze buren worden. Beelden van ver weg in de wereld, beelden van dichtbij. Van plekken van terreur op plaatsen waar wij zelf misschien ook zijn geweest. Verhalen van mensen die aanslagen hebben meegemaakt of er geliefden bij hebben verloren. Het komt dichtbij. Het raakt u en mij nog meer. Wij moeten niet voor haat kiezen maar geloven in het feit dat een vrij leven alleen kan als je elkaar respecteert, je echt een sámenleving blijft.

In een stad als Schiedam zijn wij dat al eeuwen gewend. Al honderden jaren vinden mensen van elders een veilig en fijn thuis in Schiedam. Een deel van onze kracht als stad zit ook in die diversiteit. Wij zijn daar al generaties lang bekend mee. Laten wij ook in moeilijke tijden wegblijven van de polarisatie en juist denken aan al die gezichten. Aan al die namen. Om te blijven beseffen dat vrijheid en respect het grootste goed is dat wij kennen. Als stad, als land en als persoon.

Vandaag staan wij stil bij hen die vielen voor ónze vrijheid. Met een les die wij nooit mogen vergeten.
Dank u voor uw aandacht.”

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.