Home

Stolpersteine zijn het initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (Berlijn 1947) als eerbetoon aan de tijdens WOII omgebrachte medeburgers. Stichting Stolpersteine Schiedam (opgericht in 2013) co├Ârdineert het bestellen, plaatsen, onthullen en onderhouden van de Schiedamse struikelstenen en staat hierover in direct contact met Gunter Demnig en zijn organisatie.

Verspreid over heel Europa, en ook daarbuiten, zijn er inmiddels eind 2019 meer dan 75.000 Stolpersteine geplaatst. Deze struikelstenen zijn 10 bij 10 cm groot en ze worden aangebracht in het trottoir voor de huizen waar slachtoffers van het nazi-regime tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het laatst in vrijheid hebben gewoond.

Door het plaatsen van deze persoonlijke herdenkingsstenen zullen de slachtoffers en hetgeen hen is aangedaan niet worden vergeten. In Nederland zijn er inmiddels in ruim 150 gemeenten in totaal enkele duizenden Stolpersteine geplaatst. Ze zijn voorzien van een messingplaatje met daarin gegraveerd: naam, geboortedatum, plaats en datum van overlijden.

Het doel van de Stichting is om in Schiedam een struikelsteen te plaatsen voor iedere medeburger die tijdens de Tweede Wereldoorlog voor het laatst in vrijheid woonde op een Schiedams adres en vervolgens is vermoord, omgekomen of vermist door het nazi-regime.

In Schiedam zijn in de Tweede Wereldoorlog honderden mensen weggevoerd, waaronder 165 Joden. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat het hierbij om 142 joodse Schiedammers ging, die tot het laatste moment in vrijheid op een Schiedams adres hebben gewoond, zijn weggevoerd en omgebracht of omgekomen. Het is de bedoeling om in 2020 de laatste Stolpersteine voor de joodse Schiedammers te plaatsen. Maar daarmee is het werk van de Stichting niet klaar!

Zo zijn er inmiddels voor Schiedammers die aan het verzet hebben deelgenomen drie struikelstenen geplaatst. In de komende periode zal de focus van de Stichting o.a. worden verlegd naar deze groep slachtoffers.

Voorts is de Stichting sinds de oprichting in 2013 verantwoordelijk voor diverse educatieve activiteiten om de schoolgaande jeugd actief te betrekken bij de nagedachtenis aan de Schiedamse slachtoffers. Met speciale toneelvoorstellingen, tentoonstellingen en schoolprojecten wordt de herinnering aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog levend gehouden en een relatie gelegd met de wereld van nu.