Home

Stolpersteine zijn het initiatief van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (Berlijn 1947) als eerbetoon aan de tijdens WOII omgebrachte medeburgers.

Verspreid over heel Europa zijn er inmiddels duizenden Stolpersteine geplaatst.
Deze struikelstenen zijn 10 bij 10 cm groot en ze worden aangebracht in het trottoir voor de huizen waar slachtoffers van het naziregime tijdens de Tweede Wereldoorlog het laatst in vrijheid hebben gewoond en later zijn vermoord.

Door het plaatsen van deze persoonlijke herdenkingsstenen zullen de slachtoffers en hetgeen hen is aangedaan niet worden vergeten.

In Nederland zijn er inmiddels in ruim 90 steden en dorpen honderden Stolpersteine geplaatst. Ze zijn voorzien van een messingplaatje met daarin gegraveerd: naam, geboortedatum, plaats en datum van overlijden. Eén struikelsteen voor iedere vermoorde medeburger.

In Schiedam zijn in de Tweede Wereldoorlog honderden mensen weggevoerd, waaronder 165 Joden.

In 2013 is het plan opgevat om ook in Schiedam Stolpersteine te laten plaatsen. Daarom is er een stichting opgericht die zich niet alleen zal richten op de nagedachtenis van de Schiedamse slachtoffers. De stichting wil juist ook de huidige schoolgaande jeugd actief betrekken bij deze herinnering.